Wie?
Waar?
Moeilijk te vinden? Help ons met extra instructies, vooral als huisnummer ontbreekt.
Wat?
Tip voor schatting van grotere hoogtes: 1 verdieping/bouwlaag = 3 meter hoog.
Beschrijf waar het wespennest zich precies bevindt.
Afbeeldingen opladen
Hier kan je een of meerdere foto's opladen die de locatie/situatie verduidelijken (niet verplicht).